Dây chuyền sản xuất

 

Chế biến phụ tùng:

 

Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Dây chuyền lắp ráp

Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 5Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 6Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 7Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 8